فرم ارسال برای INK-3

فرم ارسال برای 3-KNI

      

(آخرین تاریخ ارسال: 30 سپتامبر 2023)
     (اگر مایلید داستان کوتاه شما در دسته نویسندگان با تجربه ارزیابی شود، انتخاب کنید.)


     (در صورتی که در روز ارسال داستان کوتاه به سن قانونی نرسیده باشید، انتخاب کنید.برگزارکنندگان مسابقه برای رضایت والدین با شما تماس خواهند گرفت.)

    داستان کوتاه های من در فرمت DOC ،DOCX ،ODT ،TXT:    اگر داستان شما ترجمه است، لطفاً اطلاعات زیر را ارائه دهید: