فرم ارسال برای INK-3

فرم ارسال داستان برای سومین مسابقهِی داستان نویسی INK

      

(زمان ارسال داستانها: حداکثر تا 30 ام سپتامبر 2023)
     (اگر میخواهید که نامتان در گروه نویسندگان حرفهای قرار گیرد، کادر بالا را علامت بزنید.)


     (اگر تا زمان ارسال داستان هنوز به سن قانونی نرسیده باشید، کادر بالا را علامت بزنید تا برگزارکنندگان مسابقه برای گرفتن رضایت والدین شما با شما تماس بگیرند.)

    داستان (های) من در فرمتهای DOC ,DOCX ,ODT یا TXT :    اگر داستان شما ترجمه شده است، لطفاً اطلاعات زیر را تکمیل کنید: