INK-3 – مقررات

INK-3 – مقررات

      

ماده 1 . هدف
مسابقه داستان کوتاه بین فرهنگی
(Interkultura Novelo-Konkurso) یک مسابقه ادبی است که توسط Akademio Literatura de Esperanto با همکاری Bobelarto و تحت حمایت انجمن جهانی اسپرانتو (Universala Esperanto-Asocio) برگزار می شود. این مسابقه تشویق به نوشتن داستان کوتاه معاصر توسط نویسندگان فرهنگهای مختلف است که گفتگو و درک متقابل را نیز تشویق میکند.

ماده 2 . موضوع
داستان های کوتاه باید موضوع مسابقه را رعایت کنند : زندگی مخفیانه همسایه های من.

ماده 3 . نوع و شکل
• داستان کوتاه نباید قبلاً منتشر شده باشد. آثاری که قبلاً به صورت چاپی یا دیگر منتشر شده باشند، به ویژه در عموم خوانده شده باشند، از رادیو، تلویزیون یا آنلاین پخش، یا در رسانه های دیجیتال یا معادل آن منتشر شده باشند، در مسابقه مجاز نیستند.
• داستان کوتاه باید دارای عنوان باشد. موضوع مسابقه را نمی توان به به جای عنوان استفاده کرد.
• متون پیشنهادی نباید بیش از 2000 کلمه باشند. حداقلی  برای طول داستان وجود ندارد.
• هر شرکت کننده می تواند حداکثر دو (2) داستان کوتاه را به مسابقه ارسال کند.
• داستان کوتاه باید به صورت فایل متنی الکترونیکی در یکی از فرمت های زیر ارسال شود: Microsoft Word (DOC, DOCX)، متن OpenDocument (ODT)، Unicode (TXT). متن خالص متون دست نویس، فکس یا پی دی اف در مسابقه پذیرفته نخواهد شد.
• نام شرکت کننده نباید در متن داستان یا در عنوان فایل ارسالی قید شود. فقط منشی و تیم برگزارکننده مسابقه از اسامی نویسندگان مطلع خواهند شد، بنابراین برای بی طرفی بیشتر، داستان های کوتاه ارائه شده به اعضای هیئت داوران به صورت ناشناس داوری خواهند شد.

ماده 4 . زبان
داستان های کوتاه را می توان به هر زبانی نوشت. داستان نوشته شده به زبان بین المللی اسپرانتو یا به زبان های ایتالیایی، کاتالان، فارسی، روسی یا اوکراینی را می توان مستقیما و بدون نیاز به ترجمه ارسال کرد. داستان نوشته شده به هر زبان دیگری پذیرفته می شود، مشروط بر اینکه همراه با ترجمه با کیفیت به زبان های اسپرانتو، ایتالیایی، کاتالان، فارسی، روسی یا اوکراینی باشد و نام مترجم در فرم ارسالی ذکر شده باشد و اثر به زبان اصلی خود نیز ارسال شود.

ماده 5 . صلاحیت
به جز موارد ذکر شده در این بند شرکت برای همه آزاد و رایگان است. داستانی که با مشارکت هوش مصنوعی نوشته شود، به شرط ذکر نام نرم افزار هوش مصنوعی در فرم ارسال، قابل قبول است.

در صورتی که شرکت کننده در تاریخ ارسال داستان به سن قانونی نرسیده باشد، رضایت یکی از والدین یا قیم الزامی است. برگزارکنندگان مسابقه می توانند بنا به صلاحدید خود، مدرک هویت و سن را از شرکت کنندگان در مسابقه درخواست کنند تا واجد شرایط بودن آنها را تأیید کنند.

اعضای هیئت داوران، رئیس، رئیس افتخاری، دبیر و برگزارکنندگان مسابقه مجاز به شرکت در مسابقه به عنوان نویسنده نیستند. این افراد مجاز به ارسال اثری در قالب داستان کوتاه خارج از رقابت هستند. داستان کوتاه خارج از مسابقه نمی تواند برنده جوایز مندرج در ماده 10 باشد، اما ممکن است بر اساس ماده 11 منتشر شود.

ماده 6 . حقوق و غرامت
با ارسال یک داستان کوتاه به مسابقه، هر شرکت کننده به عنوان نویسنده یگانه و معتبر اعلام می کند که تمام حقوق لازم برای ارسال آن و شرکت در این مسابقه را دارد، داستان کوتاه ارسالی حقوق هیچکس از جمله هر گونه حقوق مالکیت معنوی را تضییع نمی کند و حاوی هیچ گونه سرقت ادبی نیست. این اظهارات همچنین در مورد هر ترجمه ای که شرکت کننده ارسال می کند اعمال می شود.

شرکت کنندگان موافقت می کنند که در صورت ایجاد خسارت، زیان و سایر هزینه های متحمل شده در نتیجه نقض هر یک از مفاد این قرارداد توسط یک شرکت کننده، به طور مستقیم یا غیرمستقیم به انجمن جهانی اسپرانتو، زیرمجموعه ها و تامین کنندگان آنها به هر قیمت، ابزار یا خدمات مرتبط با این مسابقه، و همچنین مدیران و کارمندان و اعضای هیئت داوران مربوطه جبران خسارت کنند.

ماده 7 . ارسال داستان کوتاه و محدودیت زمانی
آخرین مهلت ارسال داستان کوتاه 30 سپتامبر 2023 است. داستان کوتاه باید از طریق فرم مسابقه آنلاین ارسال شود.

ماده 8 . هیئت داوران
هیئت داوران متشکل از نمایندگان فرهنگ های مختلف است. برندگان بر اساس معیارهای زیر انتخاب خواهند شد:
• پایبندی به موضوع؛
• مطابقت با قالب خاص داستان کوتاه؛
• ارائه و ساختار داستان کوتاه؛
• سبک و کیفیت ویرایشی نویسنده؛
• اصالت متن.

هیئت داوران در انتخاب برندگان مسابقه مستقل عمل می کند. رأی آن غیر قابل اعتراض ، قطعی و بدون تجدیدنظر است. برندگان در یکصد و نهمین کنگره جهانی انجمن جهانی اسپرانتو (Universala Kongreso) در تابستان 2024 معرفی خواهند شد. برندگان از طریق ایمیل هم مطلع خواهند شد.

ماده 9 . دسته بندی ها
این مسابقه دو دسته دارد: دسته نویسندگان تازه کار و دسته نویسندگان با تجربه. هیئت داوران داستان های کوتاه را بر اساس دسته بندی انتخاب شده توسط نویسندگان رقیب در فرم ارسال ارزیابی می کند. برگزارکنندگان مسابقه این حق را برای خود محفوظ می دارند که دسته بندی شرکت کنندگان را بنا به صلاحدید خود تغییر دهند.

ماده 10 . جایزه
ده جایزه نقدی به متقاضیان تعلق می گیرد:

دسته نویسندگان مبتدی:
• جایزه اول؛005 یورو
• جایزه دوم 004 یورو؛
• جایزه سوم 003 یورو؛
• جایزه چهارم 002 یورو؛
• جایزه پنجم 001 یورو.

دسته نویسندگان با تجربه :
• جایزه اول 0001 یورو؛
• جایزه دوم 008 یورو؛
• جایزه سوم 006 یورو؛
• جایزه چهارم 004 یورو؛
• جایزه پنجم 002 یورو.

جوایز ظرف شصت 60 روز پس از اعلام برندگان اهدا خواهد شد. اگر به هر دلیلی برنده تمام یا بخشی از جایزه را رد کند، جایزه صرفاً بدون اهدا باقی می ماند و برنده واجد شرایط دریافت هیچ جایزه دیگری نخواهد بود. برندگان درک و موافقت می کنند که نام و اظهارات آنها در ارتباط با مسابقه، از جمله برای اهداف تبلیغاتی، بدون پرداخت هزینه اضافی استفاده خواهد شد.

ماده 11 . انتشار متون
هر شرکت کننده در مسابقه، بدون قید و شرط و بدون هزینه، موافقت می کند که به برگزارکنندگان مسابقه حق انحصاری برای انتشار تمام یا بخشی از متون ارسالی، به هر شکلی (روی کاغذ، به صورت الکترونیکی یا شفاهی اما نه منحصراً) بدون محدودیت زمانی یا مکانی ، و ترجمه آنها به هر زبان دیگری  را بدهد. متون ارسالی ممکن است قبل از انتشار توسط برگزارکنندگان ویرایش شوند. شانس برنده شدن جوایز به عنوان پاداشی قابل قبول برای آثار در نظر گرفته می شود. به آثار ارسالی به مسابقه ضمانت انتشار داده نمی شود. برگزارکنندگان متعهد میشوند که حق انحصاری نویسندگانی که داستانهای کوتاهشان در مسابقه جوایزی نگرفته یا توسط برگزارکنندگان یا شرکای آنها در(مجموعهای از داستانهای کوتاه یا موارد دیگر) منتشر نشده است را بازگردانند.

ماده 12 . رد صلاحیت
هر گونه نقض قوانین مسابقه منجر به رد صلاحیت خودکار خواهد شد. موارد زیر رد صلاحیت خواهند شد:
الف) داستانهای ارسالی که با شرایط مندرج در این قوانین مطابقت ندارند (در مورد طول، فرم، زبان و موضوع)؛
ب) هر داستان ارسالی که ناقص، نامفهوم، دیرهنگام، متقلبانه یا حاوی اطلاعات نادرست باشد؛
ج) هر شرکت کننده ای که بنا به درخواست برگزارکنندگان مسابقه، مدرکی مبنی بر هویت و سن کافی ارائه نکند.

ماده 13 . حد مسئولیت
شرکت کنندگان با انتخاب شرکت در مسابقه موافقت میکنند که در صورت آسیب یا ضرر ناشی از شرکت در مسابقه، انتشار داستان خود یا انتساب، پذیرش یا استفاده از جوایز، طرفهای غرامت شونده را از هرگونه مسئولیت معاف کنند. بدون محدود کردن این موارد، طرفین غرامت نمیتوانند به هر دلیلی، از جمله هر گونه نقص فنی یا تکنولوژیکی در قبال لغو، به تعویق انداختن یا تغییر مسابقه، گم شدن، سرقت، تعویق ، آسیب، نشانی نادرست، دیرکرد، تخریب، ناخوانا یا ناقص بودن داستان و عدم امکان شرکت در مسابقه مسئولیتی داشته باشند.

ماده 14 . تصمیمات نهایی
هرگونه تصمیم اعضای هیئت داوران یا برگزارکنندگان در خصوص مسابقه و اعمال قوانین مسابقه قطعی و بدون تجدیدنظر خواهد بود.

ماده 15 . پذیرش مقررات
با ارسال داستان به مسابقه، هر شرکت کننده اعلام می کند که قوانین مسابقه را خوانده، درک کرده، پذیرفته و به آن احترام گذاشته است. در صورتی که پس از اهدای جوایز مشخص شود که برنده ای قوانین مسابقه را رعایت نکرده است، باید مبلغ جایزه دریافتی خود را مسترد کند.

ماده 16 . اصلاح مقررات
برگزارکنندگان مسابقه به صلاحدید خود می توانند قوانین مسابقه را اصلاح، کوتاه، لغو کرده، به تعویق بیندازند یا تغییر دهند.