INK-3 — Положення

INK-3 — Положення

      

Стаття 1. Предмет
Міжкультурний конкурс оповідань (Interkultura Novelo-Konkurso) — це літературний конкурс, організований Літературною академією есперанто у співпраці зі Bobelarto, та під егідою Всесвітньої асоціації есперанто (Universala Esperanto-Asocio). Мета конкурсу — заохочення письменників різних культур до написання сучасних оповідань та, відповідно, сприяння діалогу й взаєморозумінню.

Стаття 2. Тема
Оповідання повинні відповідати темі конкурсу: «Таємне життя моїх сусідів».

Стаття 3. Тип та форма
• Оповідання не повинні бути раніше опублікованими; твори, які раніше з’являлися у друкованій чи іншій формі, включаючи публічні читання, радіо-, теле- чи онлайн-трансляції, або представлені на цифрових носіях, тощо, не можуть бути допущені до участі у конкурсі.
• Оповідання повинні містити назву. Назва теми конкурсу не може використовуватися в якості заголовка.
• Твори, що подаються на конкурс, не повинні перевищувати 2000 слів. Мінімальний об’єм твору не встановлений.
• Кожен учасник може подати на конкурс до двох (2) новел.
• Оповідання повинні бути представлені у вигляді електронного текстового файлу в одному з наступних форматів: Microsoft Word (DOC, DOCX), OpenDocument Text (ODT) або Unicode Plain Text (TXT). На конкурс не приймаються рукописні тексти, тексти, надіслані факсом, або у форматі PDF.
• Ім’я учасника не повинно фігурувати у тексті оповідання або у назві надісланого файлу. Імена авторів будуть відомі лише секретарю та організаторам конкурсу, тому новели, що подаються на розгляд журі, оцінюватимуться анонімно, що гарантує об’єктивність оцінювання.

Стаття 4. Мова
Новели можуть бути написані будь-якою мовою. Новели, написані міжнародною мовою есперанто або італійською, каталонською, перською, російською чи українською мовами, можна подавати безпосередньо, без перекладу. Новели, написані будь-якою іншою мовою, приймаються за умови подання разом із якісним перекладом на есперанто, італійську, каталонську, перську, російську або українську мови, а також за умови вказання імені перекладача в анкеті та подання твору мовою оригіналу.

Стаття 5. Кваліфікація
Конкурс є безкоштовним та відкритим для всіх, крім осіб, зазначених у даній статті. Короткі розповіді, написані за допомогою штучного інтелекту (ШІ), приймаються за умови, що учасник зазначить назву програмного забезпечення ШІ у формулярі заявки на участь у конкурсі.

Якщо на момент подання оповідання учасник не досяг повноліття, потрібна згода батьків або опікунів. Організатори конкурсу мають право запросити документи, що засвідчують особу та вік учасників в з метою підтвердження їх права на участь.

Члени журі, президент, почесний президент, секретар та організатори конкурсу позбавляються права на участь у якості письменників-конкурсантів. Однак їм надається право подати свої оповідання у якості позаконкурсних творів. Позаконкурсні оповідання не підлягають призовим нагородам, згаданим у статті 10, але можуть бути опублікованими, відповідно до статті 11.

Стаття 6. Права та відшкодування збитків
Подаючи оповідання на конкурс, кожен учасник заявляє, що він є єдиним та дійсним автором твору і наділений всіма необхідними правами для подачі й участі в даному конкурсі, а також те, що представлений твір не порушує прав інших осіб, включаючи будь-які права інтелектуальної власності, не містить плагіату. Дані заяви також стосуються будь-якого перекладу, поданого учасником.

Учасники погоджуються відшкодувати Akademio Literatura de Esperanto, Bobelarto, Всесвітній асоціації есперанто, їх філіям та постачальникам будь-яких призів, матеріалів або послуг, пов’язаних з даним конкурсом, а також їх відповідним директорам, посадовим особам та співробітникам, включаючи членів журі (в сукупності, Сторони відшкодування) збитки, вартість, пошкодження та інші витрати, понесені внаслідок порушення учасником будь-якого положення даної угоди, прямо чи опосередковано.

Стаття 7. Подання оповідань та тимчасові обмеження
Кінцевий термін подання заявок — 30 вересня 2023 року. Новели слід надсилати через онлайн-форму конкурсу.

Стаття 8. Журі
До складу журі входять представники різних культур. Переможці будуть обрані відповідно до наступних критеріїв:
• відповідність зазначеній темі;
• відповідність конкретному формату оповідання;
• виклад та структура оповідання;
• стиль та якість викладення матеріалу письменника;
• оригінальність тексту.

Журі є незалежним оцінювачем у виборі переможців конкурсу. Його рішення є безперечним, остаточним і не підлягає оскарженню. Переможці будуть оголошені на 109-му Всесвітньому конгресі (Universala Kongreso) Загальної асоціації есперанто влітку 2024 року. Переможців також буде проінформовано електронною поштою.

Стаття 9. Категорії
Конкурс має дві категорії: категорія Початківці та категорія Визнані письменники. Журі оцінюватиме оповідання відповідно до категорії, обраної письменниками-конкурсантами у заявці на участь. Організатори конкурсу залишають за собою право змінювати категорію учасника на власний розсуд.

Стаття 10. Нагороди
Кандидати отримають десять грошових премій:

Категорія початківці:
• 1-й приз — 500 євро;
• 2-й приз — 400 євро;
• 3-й приз — 300 євро;
• 4-й приз — 200 євро;
• 5-й приз —100 євро.

Категорія Визнані письменники:
• 1-й приз — 1000 євро;
• 2-й приз — 800 євро;
• 3-й приз — 600 євро;
• 4-й приз — 400 євро;
• 5-й приз —200 євро.

Призи будуть вручені впродовж шістдесяти (60) днів з дати оголошення переможців. Якщо з будь-якої причини переможець відмовляється від призу або його частини, приз залишається не врученим і переможець не має права претендувати на будь-який інший приз. Переможці усвідомлюють та погоджуються з тим, що їх імена та висловлювання використовуватимуться відповідно до потреб Конкурсу, у тому числі у рекламних цілях, без додаткової компенсації.

Стаття 11. Публікація текстів
Кожен учасник конкурсу погоджується, без застережень та додаткових умов, надати організаторам конкурсу виключне право на публікацію всіх або частини поданих текстів у будь-якій формі (включаючи, але не обмежуючись, друковану, електронну чи усну), без обмеження часу та території, а також переклад таких текстів будь-якою іншою мовою. Заявлені тексти можуть бути відредаговані організаторами перед публікацією. Надані шанси для виграшу призів вважаються прийнятною компенсацією за участь у конкурсі. Твори, представлені на конкурс, не гарантують їх публікацію. Організатори зобов’язуються повернути виключне право авторам, чиї оповідання не були відзначені призом конкурсу або опубліковані організаторами або їхніми партнерами (у збірці оповідань чи іншим чином).

Стаття 12. Дискваліфікація
Будь-яке порушення правил конкурсу призведе до автоматичної дискваліфікації. Серед іншого, дискваліфікуються такі учасники:
a) матеріали, що не відповідають умовам, визначеним даним регламентуванням (щодо об’єму, форми, мови та теми);
б) будь-який матеріал, яке є неповним, незрозумілим, невчасним, шахрайським або містить неправдиву інформацію;
в) будь-який учасник, який на вимогу організаторів конкурсу не наддасть достатніх даних щодо посвідчення особи та віку.

Стаття 13. Межа відповідальності
Приймаючи рішення щодо участі у конкурсі, учасники погоджуються забезпечити захист Сторін, звільнених від відповідальності, від будь-яких збитків чи шкоди, що виникли внаслідок їх участі у конкурсі, публікації їх оповідань чи присудження, прийняття чи використання призу. Крім вищезазначеного, сторони, інтереси яких підлягають відшкодуванню, не несуть відповідальності за скасування, перенесення або зміну формату конкурсу, втрачені, вкрадені, затримані, пошкоджені, невідповідно спрямовані, запізнілі, знищені, нерозбірливі або неповні заявки, або неможливість участі в конкурсі з будь-якої причини, включаючи технічні або технологічні зброї.

Стаття 14. Кінцеві рішення
Будь-яке рішення членів журі чи організаторів щодо формату конкурсу та застосування правил конкурсу буде остаточним та не підлягатиме оскарженню.

Стаття 15. Прийняття правил
Подаючи оповідання на конкурс, кожен учасник заявляє, що він ознайомився, зрозумів, прийняв та зобов’язується дотримуватись правил конкурсу. Якщо після вручення призів з’ясується, що переможець не дотримувався правил конкурсу, така особа буде зобов’язана повернути суму отриманого призу.

Стаття 16. Модифікація правил
Організатори конкурсу можуть на власний розсуд змінювати, скорочувати, скасовувати, переносити або іншим чином змінювати правила конкурсу.


.