Mezinárodní literární soutěž, 4. ročník

Mezinárodní literární soutěž, 4. ročník

       

Téma: “Umělá inteligence, myslící stroje a Homo sapiens

Mezinárodní literární soutěž vstupuje již do svého čtvrtého ročníku a zve vás, abyste napsali povídku na téma “Umělá inteligence, myslící stroje a Homo sapiens.

Umělá inteligence a myslící stroje jsou již součástí našich životů. Každým rokem stále víc a více. V obchodě platíme v samoobslužné pokladně chytrými hodinkami. Ve své kapse nosíme maličký počítač, který nám během jednoho dne zprostředkuje více novinek a informací, než kolik jich získal průměrný člověk před sto lety za celý svůj život. Stále jsme v interaktivním styku s myslícími stroji a už jsme si zvykli na přítomnost umělé inteligence ve svém každodenním životě. Tyto interakce jsou často banální, občas zábavné, málokdy zachraňující život. Mohou budit strach a dokonce lidský život i ničit. Mají být lidé proti robotům? Nebo s nimi? Nebo je vztah mezi nimi subtilnější? UI a zmíněné stroje jsou výtvorem lidského mozku, stejně jako vaše povídky. Takže, jaké příběhy napíšete tentokrát?

Podrobnosti soutěže

Své povídky na téma “Umělá inteligence, myslící stroje a Homo sapiens, můžete přihlásit do soutěže online formulářem do 30. června 2024. Povídky mohou mít maximálně 2000 slov. Minimální délka omezena není, takže i mikropovídky jsou vítány! Texty nesmějí být nikdy předtím publikovány. Pokud vás téma velmi oslovilo, můžete poslat i dvě povídky.

Povídky musí být napsány v esperantu nebo italsky, katalánsky, persky, rusky nebo ukrajinsky, případně v jakémkoliv jiném jazyce, ovšem za podmínky, že je bude doprovázet kvalitní překlad do esperanta, italštiny, katalánštiny, perštiny, ruštiny nebo ukrajinštiny.  Například novela napsaná japonsky s doprovodným překladem do esperanta je zcela přijatelná.

Porota a čtenářský výbor se sestávají ze zástupců různých kultur. Posoudí povídky a v létě 2025 na 110. světovém sjezdu Světového esperantského svazu oznámí vítěze.

Soutěž má dvě kategorie: pro začínající autory a zkušené autory. Jak zjistíte, kam patříte? Považujte se za začínajícího spisovatele, ledaže toužítě po tom, aby vaše dílo bylo porovnáváno s pracemi zkušených profesionálních autorů. Při pochybnostech rozhodnou organizátoři soutěže.

V kategorii začátečníků autoři pěti vítězných povídek získají odměnu ve výři 500, 400, 300, 200 a 100 euro, podle pořadí. V kategorii zkušených získají autoři pěti vítězných povídek odměnu 1000, 800, 600, 400 a 200 euro.

Máte otázky k soutěži? Napište nám!

Kontakt na organizátory

Formulář pro odeslání soutěžní povídky

Časté otázky

Pravidla soutěže

Odpovědné osoby

Do třetího ročníku Mezinárodní literární soutěže bylo zasláno 1330 soutěžních povídek od autorů Severní a Jižní Ameriky, Evropy, Afriky, Asie a Oceánie. Tyto povídky byly napsány přímo v esperantu, ale také v angličtině, běloruštině, francouzštině, němčině, španělštině, indonézštině, italštině, katalánštině, perštině, portugalštině, ruštině a ukrajinštině.  Vítězové budou oznámeni a knižní sbírka povídek bude dána do oběhu na  příštím Světovém sjezdu Světového esperantského svazu, který se uskuteční v městě Aruša, v Tanzánii (3. – 10. srpna 2024).

Vítězové druhého ročníku Mezinárodní literární soutěže jsou oznámeni na této stránce. Výsledkem soutěže je publikace: La lasta vojaĝo de Cezaro kaj aliaj noktaj aventuroj (Poslední Caesarova cesta a jiná noční dobrodružství), kterou můžete zakoupit u KAVA-PECH nebo u libroservo de UEA (knižní služby Světového esperantského svazu), v papírové verzi nebo ke stažení v digitální podobě na Bobelarto.

Vítězové prvního ročníku Mezinárodní literární soutěže jsou oznámeni na této stránce. Výsledkem soutěže je publikování sbírky povídek: Amo, tuso kaj forpaso (Láska, kašel a smrt), kterou lze zakoupit v esperantské i české verzi u KAVA-PECH nebo u libroservo de UEA (knižní služby Světového esperantského svazu), v papírové verzi nebo ke stažení v digitální podobě na Bobelarto.

Mezinárodní literární soutěž je organizována Literární akademií esperanta (Akademio Literatura de Esperanto), ve spolupráci s Bobelarto a pod záštitou Světového esperantského svazu (Universala Esperanto-Asocio), s cílem podnítit autory různých kultur k tvorbě povídek. Stejné téma, rozdílné úhly podledu, různé příběhy…


.